مولتی اسپیندل

تولید مولتی اسپیندل چهار محوره متغیر به سفارش شرکت بوتان

طبق نقشه شرکت بوتان از موقعیت سوراخ ها بر روی قطعه کار نقشه فنی مهندسی ساخت مولتی اسپیندل متغیر تهیه و ارائه شد و با تایید شرکت بوتان پروسه تولید مولتی اسپیندل چهار محوره متغیر اجرا شد .

این دستگاه همزمان قابلیت قلاویز کاری و مته زنی را در چهار نقطه دارد .

مولتی اسپیندل سفارشی شرکت بوتان

خواندن  ساخت مولتی اسپیندل ۴ محوره ثابت : آذر ۹۷
بازگشت به لیست

نوشته های مشابه