نمایش 1–20 از 41 نتیجه

نمایش 20 40 60

تیغ V شکل 120 درجه cnc بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 قطر : 60 ~ 50 کارگیر (طول برش) : 120

تیغ V شکل 140 درجه cnc بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 قطر : 60 کارگیر (طول برش) : 140

تیغ V شکل 150 درجه cnc بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 قطر : 13.5 کارگیر (طول برش) : 150

تیغ V شکل 160 درجه cnc بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 قطر : 80 کارگیر (طول برش) : 160

تیغ V شکل 45 درجه cnc بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 8 ~ 6 قطر : 22.22 ~ 15 کارگیر (طول برش) : 26.79 ~18.2

تیغ V شکل 60 درجه cnc بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 8 ~ 6 قطر : 22 ~ 15.9 کارگیر (طول برش) : 22 ~ 13.76

تیغ V شکل 90 درجه cnc بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 ~ 6 قطر : 50.8 ~ 12.7 کارگیر (طول برش) : 30 ~ 12.7

تیغ اتصال فاق و زبونه بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 قطر : 41 کارگیر (طول برش) : 6.35

تیغ انگشتی (سری R) بلند cnc بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 ~ 6 قطر : 12.7 ~ 6.35 کارگیر (طول برش) : 38.1 ~ 12.7

تیغ انگشتی cnc (سری R ) بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 ~ 6 قطر : 31.75 ~ 12.7 کارگیر (طول برش) : 19 ~ 9.5

تیغ بانکی ربع دایره بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 ~ 6 قطر : 44.5 ~ 13.5 کارگیر (طول برش) : 21.5 ~ 5.4

تیغ پخ لبه 45 درجه بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین قطر : 12 ~ 6 طول کل: 48.9 ~ 30.96

تیغ پر فیلی ناودونی cnc بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 ~ 8 قطر : 38.1 ~ 19.05 کارگیر (طول برش) : 22.2 ~ 9.5

تیغ پرداخت

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 8 ~ 6 قطر : 12.7 ~6.35 کارگیر (طول برش) : 30 ~ 20

تیغ پرداخت 2 بلبرینگ

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12~ 8 قطر : 12.7 ~ 9.5 کارگیر (طول برش) : 38 ~ 30

تیغ پرداخت 4 پر

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 قطر : 12.7 کارگیر (طول برش) : 30

تیغ پرداخت بلبرینگ پایین

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 ~ 6 قطر : 50.8 ~ 12.7 کارگیر (طول برش) : 15 ~ 13

تیغ پرداخت بلند

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 ~ 8 طول کل : 12.7

تیغ پرفیل لبه بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 8 قطر : 25.4 کارگیر (طول برش) : 12.9

تیغ پرفیل لبه میز بلیدکات

نام برند : بلیدکات BladeCut زمان ارسال : آماده ارسال (فروشگاه آذر صنعت) کشور سازنده : چین شفت (دنباله) : 12 قطر : 6.3 کارگیر (طول برش) : 19.5