نمایش 1–30 از 64 نتیجه

نمایش 12 24 36

انبر گروز هند

پنس ها براى برداشتن قطعات کوچکى استفاده مى شوند که به راحتى با دست قابل برداشتن نیستند. پنس ها از

براده شکن برای رنده چوب معمولی چاگان هند

کد کالا نوع مناسب برای رنده اندازه میلیمتر اندازه اینچ JN-185 براده شکن جلویی رنده شماره 6 60 2 JN-186

ﺗﯿﺸﻪ ﻧﺠﺎری چاگان هند JN-211

ﺗﯿﺸﻪ ﻧﺠﺎری ﺻﺎف ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 1.1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن دارد و از  ﻓﻮﻻد رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ

تیغ پلیسه گیر CP-GRAT

توضیحات کد فنی مدل مشخصات کالا ردیف تیغ انیورسال. برای موادی که براده مارپیچ دارند مانند : 12100 C-10 تیغ

تیغ پلیسه گیر نسل جدید راهنما دار CP-GRAT

توضیحات کد فنی مدل مشخصات کالا ردیف تیغ انیورسال برای موادی که براده مارپیچ دارند مانند: 22100 MC-10 تیغ پلیسه

تیغه اور فرز برقی چاگان هند

کد کالا: JN-199 طول : 44.45 میلی متر پهنا : 38.10 میلی متر ضخامت : 5 میلی متر

تیغه بال کبوتری تنظیم شونده چاگان هند

 JN-223

فولاد کربنی کد 151 تنظیم شونده پهنای تیغه : ۴۵ میلیمتر

تیغه بال کبوتری غیر تنظیم شونده چاگان هند

 JN-223

فولاد کربنی کد 051 غیر تنظیم شونده پهنای تیغه : ۵۴ میلیمتر

تیغه رنده بغل دو راه چاگان هند

فولاد کربنی

شماره 10 کد رنده  : JN-313 کد کالا: JN-221 پهنای تیغه: 54 میلی متر

تیغه رنده چوب معمولی چاگان هند

کد کالا مناسب برای رنده های زیر پهنای تیغه به میلیمتر JN-173 38 JN-174 رنده شماره ۳ 45 JN-175 رنده

تیغه رنده چوبی مدل پاتا با نوک کاربیدی

کد کالا اندازه میلیمتر اندازه اینچ JN-072 32 1 JN-073 38 1 JN-074 45 1 JN075 50 2″

تیغه رنده چوبی معمولی با نوک کاربیدی

کد کالا مناسب برای رنده اندازه میلیمتر اندازه اینچ JN-076 38 1 JN-077 رنده شماره ۳ 45 1 JN-078 رنده

تیغه رنده حرفه ای مدل استندلی چاگان هند

کد 33 (مدل استنلی) کد رنده JN-314 کد کالا: JN-227 پهنای تیغه : 45 میلی متر

جک ماشین کارى گروز هند

ساخته شده از فولاد ریخته گرى، جک ماشین کارى داراى یک پیچ به ارتفاع یک اینچى قابل تنظیم و یک

چکش برنجى دو منظوره گروز هند

یک چکش دو منظوره داراى یک سر سفت برنجى روى یک طرف آن و یک سوکت 3.4 اینچى در سر

دسته پلیسه گیر CP-GRAT

بدنه دسته از جنس دی اتوکسی اتان می باشدو نگهدارنده تیغ فلزی می باشد.

دنباله فرز اره اى گروز هند

دنباله فرز اره اى گروز هند GROZ SLITTING SAW ARBORS شامل یک کلید آلن مى شود.

رنده چوب جاگان هند JN303

ﻧﻮع: رﻧﺪه ﭼﻮب ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره 3 ﻃﻮل: 235  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﯿﻐﻪ: 45 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ:ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 54.1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ: JN174

رنده چوب جاگان هند JN304

 JN304

ﻧﻮع: رﻧﺪه ﭼﻮب ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره 4
ﻃﻮل:  250 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﯿﻐﻪ:  50 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ:ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ : 1.5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ:JN175

رنده چوب جاگان هند JN305

 JN305

ﻧﻮع: رﻧﺪه ﭼﻮب زﺑﺮ ﺗﺮاش ﺷﻤﺎره 5 ﻃﻮل: 335ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﯿﻐﻪ: 05 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 2.2 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺪﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN175

رنده چوب جاگان هند JN314

 JN314

ﻧﻮع: رﻧﺪه ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎره 33 ﻃﻮل : 215  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 45 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN227