نمایش 1–8 از 64 نتیجه

نمایش 9 24 36

ﺗﯿﺸﻪ ﻧﺠﺎری چاگان هند JN-211

ﺗﯿﺸﻪ ﻧﺠﺎری ﺻﺎف ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 1.1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن دارد و از  ﻓﻮﻻد رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ

جک ماشین کارى گروز هند

ساخته شده از فولاد ریخته گرى، جک ماشین کارى داراى یک پیچ به ارتفاع یک اینچى قابل تنظیم و یک

چکش برنجى دو منظوره گروز هند

یک چکش دو منظوره داراى یک سر سفت برنجى روى یک طرف آن و یک سوکت 3.4 اینچى در سر

ﻣﻐﺎرﻫﺎی اﺳﮑﻨﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ چاگان هند

ﻣﻐﺎر ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ تکه ریخته ﮔﺮی ﺷﺪه ا ﻧﺪ و از ﻓﻮﻻد ﮐﺮﺑﻨﯽ – واﻧﺎدﯾﻮم ﮐﺮوم

ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﻟﺒﻪ ﺷﯿﺒﺪار ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﻠﯿﻦ چاگان هند

ﻣﻐﺎر ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ تکه ریخته ﮔﺮی ﺷﺪه ا ﻧﺪ و از ﻓﻮﻻد ﮐﺮﺑﻨﯽ – واﻧﺎدﯾﻮم ﮐﺮوم

ست سنبه پین درآر گروز هند

ردیف مشخصات کالا سایز کد کالا 1 سنبه پین درآرست 7 عددی 1.5-2.5-3-4-5- PP/HD/7/ST 5.5-6 mm