در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 20 40 60

دسته حدیده گروز هند

دسته حدیده DIE STOCK HOLDERS – ROUND DIES
کد کالاطول کلسایز(قطرداخل)
7-20 DS/D/20سانت20 mm
25-9 DS/D/22سانت25 mm
30-11 DS/D/28سانت30 mm
38-14 DS/D/32سانت38 mm

دسته قلاویز جغجغه اى گروز هند

دسته قلاویز جغجغه اى TAP WRENCHES – T HANDLE TYPE - PROFESSIONAL
TW/R/161M1.6- M69سانتدسته قلاویزT جغجغه ای
TW/R/162M6- M1211 سانتدسته قلاویزT جغجغه ای
TW/R/161LM1.6- M633 سانتدسته قلاویزT جغجغه ای
TW/R/162LM6- M1233 سانتدسته قلاویزT جغجغه ای

دسته قلاویز و دسته برقو – قابل تنظیم گروز هند

دسته قلاویز و دسته برقو - قابل تنظیم

ADJUSTABLE TAP & REAMER WRENCHES–BAR TYPE

کد کالاسایزطول کلمشخصات کالا
ATWR/D-1M2-M1018 سانتدسته قلاویز چدنی
ATWR/D-2M2-M1628 سانتدسته قلاویز چدنی
ATWR/D-3M5-M2038 سانتدسته قلاویز چدنی
ARWR/SG/00M1-M612 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/SG/0M1-M1220 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/SG/6M4-M2037 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/SG/7M6-M3049 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/SG/8M9-M4874 سانتدسته قلاویز چدن گرافیتی
ARWR/3-SPLM4-M1431 سانتدسته قلاویز فولادی
ARWR/44-SPLM10-M2740 سانتدسته قلاویز فولادی