در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 20 40 60

پایه سوزن خط کش انیورسال گروز هند

پایه سوزن خط کش انیورسال گروز هند GROZ UNIVERSAL Surface Gauge
کد کالاسایز
SG/4-728سانت
SG/9-1252سانت

پایه سوزن خط کش گروز هند

پایه سوزن خط کش گروز هند

Groz Surface Gauge

کد کالاسایز
SG/RD-1230سانت
SG/RD-1640سانت

سوزن خط کش گروز هند

گروز یک سری کاملا از سوزن خط کش هاى فولادى و آلومینیومى براى ماشین کاران، مکانیک ها، حکاك ها و سازندگان صنایع دستى تولید مى کند.
کد کالاسایزمشخصات کالا
MS/85۱۱ سانتسوزن خط کش
MS/411 سانتسوزن خط کش
MS/ST/917 سانتسوزن خط کش
MS/719 سانتسوزن خط کش L کوتاه
MS/P/310 سانتسوزن خط کش خودکاری جیبی
MS/H/823 سانتسوزن خط کش L بلند
MSCP/617 سانتسوزن خط کش طبری
MS/3/ST22-30 سانتسوزن خط کش L   دارای سه سر
MS/MG/615 سانتسوزن خط کش خودکاری سر الماس
اطلاعات بیشتر در ادامه