در حال نمایش 12 نتیجه

نمایش 20 40 60

میز صلیبی 280 گروه صنعتی آرما

میز صلیبی 280 گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y۱۷۰ میلیمتر
حرکت عرضی X۱۸۰ میلیمتر
ارتفاع H۱۰۰ میلیمتر
ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۲۸۰ :  ۱۵x۲۸ سانتیمتر وزن : ۲۰ کیلوگرم میز صلیبی مناسب لب بری و آرایش لبه ظروف تفلون در صورت خرید و سفارش از سایت آذرصنعت یا اعلام کد  AZARSANAT98   هنگام خرید حضوری از تخفیف برخوردارد شوید .راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز صلیبی 340 تیپ Y350 گروه صنعتی آرما

میز صلیبی 340 گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y۳۵۰ میلیمتر
حرکت عرضی X۲۴۰ میلیمتر
ارتفاع H۱۴۰ میلیمتر
ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۳۴۰ تیپ ۳۵۰  :  ۱۹.۵x۳۴ سانتیمتر میز صلیبی مناسب پشت تراشی ظروف تفلون تا قطر ۶۰ سانتیمتر در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید .راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز صلیبی 340 تیپ Y520 گروه صنعتی آرما

میز صلیبی 340 گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y۵۲۰ میلیمتر
حرکت عرضی X۲۴۰ میلیمتر
ارتفاع H۱۴۰ میلیمتر
ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۳۴۰ تیپ ۵۲۰ :  ۱۹.۵x۳۴ سانتیمتر میز صلیبی مناسب پشت تراشی ظروف تفلون تا قطر 1 متر در صورت خرید و سفارش از سایت آذرصنعت یا اعلام کد  AZARSANAT98   هنگام خرید حضوری از تخفیف برخوردارد شوید .راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز صلیبی 340 تیپ استاندارد گروه صنعتی آرما

میز صلیبی 340 تیپ استاندارد گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y330 میلیمتر
حرکت عرضی X240 میلیمتر
ارتفاع H140 میلیمتر

ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۳۴۰ تیپ استاندارد :  ۱۹.۵x۳۴ سانتیمتر

میز صلیبی مناسب پشت تراشی ظروف تفلون تا قطر ۶۰ سانتیمتر در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید .راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز صلیبی 520 گروه صنعتی آرما

میز صلیبی 520 گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y۲۵۰ میلیمتر
حرکت عرضی X۳۷۰ میلیمتر
ارتفاع H۱۴۰ میلیمتر
ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۵۲۰ :  ۲۳x۵۰ سانتیمتر وزن : ۷۲ کیلوگرم در صورت خرید و سفارش از سایت آذرصنعت یا اعلام کد  AZARSANAT98   هنگام خرید حضوری از تخفیف برخوردارد شوید .راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز صلیبی 580 گروه صنعتی آرما

میز صلیبی 580 گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y۲۵۰ میلیمتر
حرکت عرضی X۴۳۰ میلیمتر
ارتفاع H۱۴۰ میلیمتر
ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۵۸۰ :  ۲۴x۵۸ سانتیمتر وزن : ۶۷ کیلوگرم راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز صلیبی 680 گروه صنعتی آرما

میز صلیبی 680 گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y250 میلیمتر
حرکت عرضی X500 میلیمتر
ارتفاع H140 میلیمتر
ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۶۸۰ :  ۲۵x۶۸ سانتیمتر وزن : ۷۷ کیلوگرم در صورت خرید و سفارش از سایت آذرصنعت یا اعلام کد  AZARSANAT98   هنگام خرید حضوری از تخفیف برخوردارد شوید .راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز صلیبی و میز یکطرفه آرما تبریز

میز صلیبی 280 گروه صنعتی آرما میز صلیبی مناسب لب بری و آرایش لبه ظروف تفلون میز صلیبی 520 گروه صنعتی آرمامیز صلیبی 340 گروه صنعتی آرما میز صلیبی مناسب پشت تراشی ظروف تفلون تا قطر ۶۰ سانتیمترمیز یکطرفه 300 گروه صنعتی آرمامیز صلیبی 580 گروه صنعتی آرمامیز صلیبی 680 گروه صنعتی آرمامیز یکطرفه 220 گروه صنعتی آرما کشوی یکطرفه در دو طرح با پیچ و مهره و بدون پیچ مهره قابل استفاده در ساخت دستگاه جمع کن سیبک؛ قلاویز زن و ... میز صلیبی 680 گروه صنعتی آرما

میز یکطرفه 220 گروه صنعتی آرما

میز یکطرفه 220 گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y۱۶۰ میلیمتر
حرکت عرضی Xـــــــــــ
ارتفاع H۷۰ میلیمتر
ابعاد صفحه ( روی کار ) میز یکطرفه مدل ۲۲۰ :  ۱۵x۲۲ سانتیمتر وزن ۱۴ کیلوگرم کشوی یکطرفه در دو طرح با پیچ و مهره و بدون پیچ مهره قابل استفاده در ساخت دستگاه جمع کن سیبک؛ قلاویز زن و ... در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید .راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز یکطرفه 300 تیپ Y200 گروه صنعتی آرما

میز یکطرفه 300 تیپ Y200 گروه صنعتی آرما ابعاد صفحه ( روی کار ) میز یکطرفه مدل ۳۰۰ تیپ ۲۰۰ :  ۱۹.۵x۳۰ سانتیمتر
حرکت طولی Y

200 میلیمتر

ارتفاع H

80 میلیمتر

در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید .

راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز یکطرفه 300 تیپ Y300 گروه صنعتی آرما

میز یکطرفه 300 گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y۳۰۰ میلیمتر
حرکت عرضی Xــــــــــــ
ارتفاع H۸۰ میلیمتر
ابعاد صفحه ( روی کار ) میز یکطرفه مدل ۳۰۰ تیپ ۳۰۰ :  ۱۹.۵x۳۰ سانتیمتر در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید .راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز یکطرفه 300 تیپ Y500 گروه صنعتی آرما

میز یکطرفه 300 تیپ Y500 گروه صنعتی آرما ابعاد صفحه ( روی کار ) میز یکطرفه مدل ۳۰۰ تیپ ۵۰۰ :  ۱۹.۵x۳۰ سانتیمتر  
حرکت طولی Y

500 میلیمتر

ارتفاع H

80 میلیمتر

در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید .

راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه