نمایش 1–8 از 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

میز یکطرفه 300 تیپ Y500 گروه صنعتی آرما

تومان
میز یکطرفه 300 تیپ Y500 گروه صنعتی آرما ابعاد صفحه ( روی کار ) میز یکطرفه مدل ۳۰۰ تیپ ۵۰۰ :  ۱۹.۵x۳۰ سانتیمتر  
حرکت طولی Y

500 میلیمتر

ارتفاع H

80 میلیمتر

در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید .

راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز یکطرفه 300 تیپ Y200 گروه صنعتی آرما

تومان
میز یکطرفه 300 تیپ Y200 گروه صنعتی آرما ابعاد صفحه ( روی کار ) میز یکطرفه مدل ۳۰۰ تیپ ۲۰۰ :  ۱۹.۵x۳۰ سانتیمتر
حرکت طولی Y

200 میلیمتر

ارتفاع H

80 میلیمتر

در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید .

راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز صلیبی 340 تیپ استاندارد گروه صنعتی آرما

تومان
میز صلیبی 340 تیپ استاندارد گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y 330 میلیمتر
حرکت عرضی X 240 میلیمتر
ارتفاع H 140 میلیمتر

ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۳۴۰ تیپ استاندارد :  ۱۹.۵x۳۴ سانتیمتر

میز صلیبی مناسب پشت تراشی ظروف تفلون تا قطر ۶۰ سانتیمتر در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید . راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز صلیبی 340 تیپ Y350 گروه صنعتی آرما

تومان
میز صلیبی 340 گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y ۳۵۰ میلیمتر
حرکت عرضی X ۲۴۰ میلیمتر
ارتفاع H ۱۴۰ میلیمتر
ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۳۴۰ تیپ ۳۵۰  :  ۱۹.۵x۳۴ سانتیمتر میز صلیبی مناسب پشت تراشی ظروف تفلون تا قطر ۶۰ سانتیمتر در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید . راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز صلیبی 280 گروه صنعتی آرما

تومان
میز صلیبی 280 گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y ۱۷۰ میلیمتر
حرکت عرضی X ۱۸۰ میلیمتر
ارتفاع H ۱۰۰ میلیمتر
ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۲۸۰ :  ۱۵x۲۸ سانتیمتر وزن : ۲۰ کیلوگرم میز صلیبی مناسب لب بری و آرایش لبه ظروف تفلون در صورت خرید و سفارش از سایت آذرصنعت یا اعلام کد  AZARSANAT98   هنگام خرید حضوری از تخفیف برخوردارد شوید . راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز صلیبی 520 گروه صنعتی آرما

تومان
میز صلیبی 520 گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y ۲۵۰ میلیمتر
حرکت عرضی X ۳۷۰ میلیمتر
ارتفاع H ۱۴۰ میلیمتر
ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۵۲۰ :  ۲۳x۵۰ سانتیمتر وزن : ۷۲ کیلوگرم در صورت خرید و سفارش از سایت آذرصنعت یا اعلام کد  AZARSANAT98   هنگام خرید حضوری از تخفیف برخوردارد شوید . راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز صلیبی 340 تیپ Y520 گروه صنعتی آرما

تومان
میز صلیبی 340 گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y ۵۲۰ میلیمتر
حرکت عرضی X ۲۴۰ میلیمتر
ارتفاع H ۱۴۰ میلیمتر
ابعاد صفحه ( روی کار ) میز صلیبی مدل ۳۴۰ تیپ ۵۲۰ :  ۱۹.۵x۳۴ سانتیمتر میز صلیبی مناسب پشت تراشی ظروف تفلون تا قطر 1 متر در صورت خرید و سفارش از سایت آذرصنعت یا اعلام کد  AZARSANAT98   هنگام خرید حضوری از تخفیف برخوردارد شوید . راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه

میز یکطرفه 300 تیپ Y300 گروه صنعتی آرما

تومان
میز یکطرفه 300 گروه صنعتی آرما
حرکت طولی Y ۳۰۰ میلیمتر
حرکت عرضی X ــــــــــــ
ارتفاع H ۸۰ میلیمتر
ابعاد صفحه ( روی کار ) میز یکطرفه مدل ۳۰۰ تیپ ۳۰۰ :  ۱۹.۵x۳۰ سانتیمتر در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید . راهنمای خرید میز صلیبی و میز یکطرفه