در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 20 40 60

مته حرارتی (سنتر دریل)

مته حرارتی یا همان سنتر دریل بهترین راهکاربرای ایجاد سوراخ بوش ویاپیچ در صفحه های باریک میباشد که به دلیل ضخامت کم امکان پیچ دار شدن را ندارد.با استفاده از مته حرارتی (سنتر دریل) می توان با حرارت وفشاره وارده مته حرارتی(center drill)  درصفحه حالت کش سانی ایجاد کرد و با قلاویز های مخصوص سنتردریل ایجاد دنده کرد. با این تکنیک میتوان به راحتی بر روی هر صفحه بدون هیچ گونه اتصالی ایجاد سوراخ کاری وجای پیچ کردوباتوجه به اینکه جای پیچ با بدنه صفحه یکپارچه میباشد امکان هرنوع لقی دراتصال را ازبین میبرد. مته حرارتی (center drill ) فرم دی مختلف از قطر 2 الی 25 میلیمتر را پشتیبانی میکند هر سری تعویض شده سنتر دریل (مته حرارتی) قادر به ایجاد 1000 سوراخ میباشدوقابل اتصال به ماشین های دریل ستونی ،تراش وفرز های دستی و CNC  است که بایدقابلیت ماشین هارا ار بابت تعداد دور  RPM  وقدرت لازم را در نظر گرفت. برای ایجاد دنده پیچ میتوان از قلاویز معمولی ویا به توصیه شرکت از قلاویز های مخصوص سنتر دریل ( center drill) استفاده کرد که باعث ایجادپیچ با حداکثر استحکام در دیواره دندانه ها میشود. از ویژگی های بارز سنتر دریل (مته حرارتی) سرعت بالا وماندگاری ودوام این ابزار میباشد که لقی در محل اتصال را به حداقل میرساند. این نوعد قلاویز کاری قابلیت قلاویز زنی را از 10 الی 20000 بر روی فلزات نرم افزلیش میدهد.