در حال نمایش 4 نتیجه

نمایش 20 40 60

کمان اره دستی کوچک گروز هند

ردیف مشخصات کالا طول کل عمق کار ارتفاع کد کالا 1 کمان اره دستی کوچک 24.5 5.3 6 JHF/4 سانت

کمان اره دستی گروز هند

ردیف مشخصات کالا طول کل عمق کار سایز تیغ کد کالا 1 کمان اره دستی طوسی 430 106 300 HF/15/

کمان اره موئی قابل تنظیم گروز هند

ردیف مشخصات کالا طول کل عمق کار ارتفاع کد کالا 1 کمان اره دستی موئی 32 7 8.5 PSF/ سانت