گردبر

راهنمای خرید پین گردبر دریل مگنت

وبلاگ راهنمای خرید پین گردبر دریل مگنت

راهنمای خرید پین گردبر دریل مگنت

پین گردبر دو عملیات مهم را انجام میدهند . اول مرکز سوراخکاری فیکس می شود تا مانع چرخش و لغزش هنگام عملیات سوراخکاری شود . دوم ، تسریع در روند آب صابون رسانی می شود .

اطلاع زیر مستقیم شما را به خرید موفق پین گردبر دریل مگنت راهنمایی می کند .

   جهت خرید پین گردبر دریل مگنت به فروشگاه مراجعه فرمائيد .  

با خرید آنلاین می توانید اعتبار رایگان برای خرید بعدی بدست آورید

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید : ۶۶۷۲۴۴۲۵

پین گردبر دریل مگنت HSS

کارگیر ۳۰ میلیمتر : مناسب گردبر های ۱۲ تا ۶۵ میلیمتر ، قطر پین ۶.۳۴ میلیمتر به طول ۷۷ میلیمتر ( 6.34×77 ) با کد کالا ۴۳۱۹۰۱ عرضه می شود .

کارگیر ۵۰ میلیمتر : مناسب گردبر های ۱۲ تا ۶۵ میلیمتر ، قطر پین ۶.۳۴ میلیمتر به طول ۱۰۵ میلیمتر ( 6.34×105 ) با کد کالا ۴۳۱۹۰۲ عرضه می شود .

کارگیر ۵۰ میلیمتر : مناسب گردبر های۶۱ تا ۱۰۰ میلیمتر، قطر پین۷.۹۸ میلیمتر به طول ۱۳۰ میلیمتر ( 7.98×130 ) با کد کالا ۴۳۱۹۰۶ و بطور مشترک برای کارگیر ۷۵ میلیمتر گردبر های TCT ( گردبر سر الماس ) ۱۲ تا ۱۷ میلیمتر و گردبر HSS ۱۸ تا ۵۰ میلیمتر عرضه می شود .

کارگیر ۱۰۰ میلیمتر : مناسب گردبر های ۱۸ تا ۵۰ میلیمتر ، قطر پین ۷.۹۸ میلیمتر به طول ۱۶۷ میلیمتر (7.98×167) با کد کالا ۴۳۱۹۰۸ و بطور مشترک برای گردبر های سر الماس با کارگیر ۷۵ میلیمتر مناسب گردبر های ۶۱ تا ۱۰۰ میلیمتر و گردبر های سر الماس با کارگیر ۱۰۰ مناسب گردبرهای ۱۸ تا ۶۰ میلیمتر عرضه می شود .

 

پین گردبر دریل مگنت T.C.T

کارگیر ۳۵ میلیمتر : مناسب گردبر های ۱۲ تا ۱۷ میلیمتر ، قطر پین۷.۹۸ میلیمتر به طول ۱۳۰ میلیمتر ( 7.98×130 ) با کد کالا ۴۳۱۹۰۶ عرضه می شود .

کارگیر ۳۵ میلیمتر : مناسب گردبر های ۱۸ تا ۶۵ میلیمتر ، قطر پین۷.۹۸ میلیمتر به طول ۱۳۰ میلیمتر ( 7.98×130 ) با کد کالا ۴۳۱۹۰۴ عرضه می شود .

کارگیر ۵۰ میلیمتر : مناسب گردبر های ۱۲ تا ۱۷ میلیمتر ، قطر پین ۶.۳۴ میلیمتر به طول ۱۰۶ میلیمتر ( 6.34×106 ) با کد کالا ۴۳۱۹۰۳ عرضه می شود .

کارگیر ۵۰ میلیمتر : مناسب گردبر های ۱۸ تا ۶۰ میلیمتر ، قطر پین۷.۹۸ میلیمتر به طول ۱۰۸ میلیمتر ( 7.98×180 ) با کد کالا ۴۳۱۹۰۵ عرضه می شود .

کارگیر ۵۰ میلیمتر : مناسب گردبر های ۶۱ تا ۱۰۰ میلیمتر ، قطر پین۷.۹۸ میلیمتر به طول ۱۸۰ میلیمتر ( 7.98×180 ) با کد کالا ۴۳۱۹۰۹ بطور مشترک در کارگیر ۱۰۰ گردبر های ۱۸ تا ۶۰ TCT عرضه می شود .

کارگیر ۷۵ میلیمتر : مناسب گردبر های ۱۸ تا ۶۰ میلیمتر ، قطر پین۷.۹۸ میلیمتر به طول ۱۶۷ میلیمتر (7.98×167) با کد کالا ۴۳۱۹۰۶ عرضه می شود .

کارگیر ۷۵ میلیمتر : مناسب گردبر های ۶۱ تا ۱۰۰ میلیمتر ، قطر پین۷.۹۸ میلیمتر به طول ۱۶۷ میلیمتر (7.98×167) با کد کالا ۴۳۱۹۰۸ بطور مشترک در کارگیر ۱۰۰ گردبر های ۱۸ تا ۶۰ TCT استفاده می شود .

کارگیر ۱۰۰ میلیمتر : مناسب گردبر های ۶۱ تا ۱۰۰ میلیمتر ، قطر پین۷.۹۸ میلیمتر به طول ۱۸۰ میلیمتر ( 7.98×180 ) با کد کالا ۴۳۱۹۰۹ استفاده می شود .