گردبر

سرعت برشی گردبر دریل مگنت astPower

معرفی سرعت برشی گردبر دریل مگنت

سرعت برشی گردبر دریل مگنت astPower

سرعت برشی گردبر دریل مگنت astPower ، گردبر های سر الماس و HSS دریل مگنتastPower

در جدول زیر ستون سمت چپ در مورد قطر گردبر و مابقی ستون ها جنس قطعه کار هدف را نمایش می دهد .

سرعت برشی گردبر دریل مگنت HSS شرکت astpower

سرعت برشی گردبر دریل مگنت سرالماس astPower