نمایندگی ها

شرکت AST POWER

AST POWER1

توزیع کننده روان کننده های صنعتی

روغن آب صابون، روغن برش، روغن هیدرولیک، روغن دنده، روغن صنعتی، روغن سنتیتک آب صابون، روغن قطره، روغن کمپرسور

سیالات فلزکاری یا روان سازهای خنک کننده در بسیاری از فرآیندهای ماشینکاری نقش حیاتی ایفا می کنند کارکرد اصلی سیالات فلزکاری عبارت است از:

خنک کنندگی : باعث کاهش حرارت در منطقه برش می گردند.

روان کنندگی : باعث کاهش اصطکاک بین ابزار آلات و قطعات کنده شده می گردند.

تخلیه تراشه ها : باعث تخلیه سریع تراشه ها از محل برش و حمل آن به چاله ی لجن می گردند.

کنترل خوردگی : باعث حفاظت ماشین آلات و ابزارها در برابر خوردگی می گردند.