قلاویز

قلاویز ها

راهنمای انتخاب قلاویز ها

قلاویز ها و حدیده ها

برای رزوه نمودن فلز ، پلاستیک سخت به کار برده می شوند . از قلاویز ها برای ایجاد رزوه های داخلی و از حدیده ها برای ایجاد رزوه های خارجی استفاده نمود .

خرید قلاویز

بررسی و آشنایی با انواع قلاویز و قیمت قلاویز ها

جدول راهنمای انتخاب سایز و قیمت قلاویز ها

از قلاویز ها برای ایجاد دنده در سوراخ هایی که به وسیله مته ها زده شده است استفاده می گردد تا بعد به آن پیچ بسته شود . از جنس فولاد سخت و آبدار است و حالت شکنندگی دارد و بدین خاطر باید با نهایت احتیاط با آن کار کرد تا شکسته نشود .

 

قلاویز ها از فولاد سخت کاری شده ساخته می شوند و شامل اجزا زیر می باشند :

 

                                                                                                                             قلاویز

1.  انتهای چهار گوش

2.  دنباله گرد

3.  بدنه ( قسمت رزوه شده )

4.  پخ یا گوده

 

انواع قلاویز

1-قلاویز میلیمیتری دنده استاندارد M

2-قلاویز میلیمیتری دنده ریز  MF

3-قلاویز اینچی bsw

4-قلاویز اینجی unf

5-قلاویز اینچی G لوله

6-قلاویز اینچی unef

7-قلاویز اینچی unc

8- قلاویز فرمینگ ( قلاویز باکالیت )

قیمت قلاویز ماشینی

قلاویز میلیمتری

قلاویز میلیمتری از لحاظ ساختمان از دنده و گام متمایز می شوند .

قلاویز میلیمتری از نظر دنده به دو قسمت دنده ریز (قلاویز میلیمیتری دنده ریز  MF) و دنده استاندارد (قلاویز میلیمیتری دنده استاندارد M ) تقسیم می شوند.

قلاویز دستی

قلاویز دستی ( میلیمتری و اینچی ) با گام استاندارد معمولا سه عددی هستند . که اولی به (پیشرو) دومی ( میانه رو ) و سومی (پس رو ) معروف می باشند. که هنگام قلاویز زدن ابتدا باید قلاویز پیشرو را که نوک دنده هایش پخ دارد به سوراخ زد و کمی دنده در سوراخ ایجاد می کند و بعد قلاویز میانه رو را زد که شکلی به دنده سوارخ می دهد و با قلاویز پس رو ( آخر رو ) که سوراخ می زنیم دنده ها کامل می شود و آماده برای یستن پیچ می گردد .

گام قلاویز

 

 

از انتهای چهارگوش قلاویز برای چرخاندن آن با یک آچار قلاویز صاف با دسته T شکل استفاده می شود .

دنباله قسمتی صاف و گرد از قلاویز است که دقیقا در پشت بخش رزوه شده قرار دارد.

بدنه قلاویز دارای چهار شیار است که لبه های بالایی آن ها رزوه شده است .

برای دور نمودن آسانتر براده های فلزی از لبه های برشی ، قسمت مرکزی بدنه تو خالی می باشد . قسمت پخ یا گوده ، بخش روزه نشده نوک قلاویز است . این قسمت امگان صاف ( عمود ) قرار گرفتن قلاویز در داخل فلز بدون گیر کردن رزوه های ( دندانه های ) آن را فراهم می سازد .

 

قلاویز ماشینی مستقیم فرم B میلیمتری مخصوص فلزات و مواد سخت (استیل،فولادوآهن) و حفره های ته باز مورد استفاده قرار می گیرد.

قلاویز ماشینی مارپیچ 35 درجه فرم C سر تخت میلیمتری مخصوص فلزات و مواد سخت (استیل،فولادوآهن) و حفره های ته باز و ته بسته مورد استفاده قرار می گیرد.

قلاویز ماشینی مارپیچ 35 درجه فرم C نوک تیز میلیمتری مخصوص فلزات و مواد سخت (استیل،فولادوآهن) و حفره های ته باز و ته بسته مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نکته قلاویز کاری ( آموزش قلاویز کاری )

قلاویز کار باید با حوصله و دقت لازم انجام داد و قلاویز باید صاف و گونیا زده شود و در غیر این صورت ، دنده ای که در سوراخ ایجاد می شود کج در می آید و ضمن کار احتمال شکستن قلاویز نیز وجود دارد ، میزان بودن قلاویز را باید ضمن کار با گونیا امتحان کرد و نیز هنگامی که قلاویز کاری می کنیم باید روغن به قلاویز بزنیم تا بهتر کار کند و اگر جنس قطعه کاری که قلاویز می کنیم از چدن باشد باید به قلاویز نفت و گازوئیل زد .

قطر سوراخی که به قطعه کار می زنیم و این که چه قلاویزی باید به آن بزنیم بطور مشخص در جدول دنده ها قابل روئیت می باشد .

–       مثلا برای قلاویز ۸ میلیمتر ، مته ۶.۵ به سوراخ باید بزنیم و یا برای قلاویز ۱۰ میلیمتر ، مته ۸.۵ میلیمتر به سوراخ می زنیم .

–       شماره هر قلاویز روی آن نوشته شده است . ( قلاویز میلیمتری : ۱۰ ، ۱۲ و … ، قلاویز اینچی ۱.۲ ، ۵.۸ و … )

–       اندازه گیری قطر قلاویز ها را می توان با کولیس اندازه گرفت

 

جدول راهنمای انتخاب سایز قلاویز و مته ها

جدول قلاویز ها و سایز قلاویز ها در راهنمای بالا و سایت فروشگاه درج شده است

سرعت برشی انتخاب قلاویز