در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 20 40 60

پيچ پولستاد چام پاور تایوان

مشخصات کالاGLسایز کلتکدکالا
پیچM1243BT30-45°81242
پیچM1660BT40-45°81245
پیچ آب صابون خور M1660BT40-45°81210
پیچ آب صابون خور M1660BT40-60°81211
پیچ آب صابون خور M2485BT50-45°81244
پیچ آب صابون خور M1244DIN 30A81251
پیچ آب صابون خور M1654DIN 40A81252
پیچ آب صابون خور M1654DIN 40-A-L81253
پیچ آب صابون خور M2474DIN 50A81254
پیچM2474DIN 50B81257
پیچ آب صابون خور M1644.5ISO 40-B81261
پیچ آب صابون خور M2465.5ISO 50-B81262

پیچ پولستاد PULL STUD ای اس تی پاور

در بازار پیچ پولستاد به اشتباه به پولستات معروف شده است .