نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 12 24 36

پيچ پولستاد چام پاور تایوان

تومان
مشخصات کالا G L سایز کلت کدکالا
پیچ M12 43 BT30-45° 81242
پیچ M16 60 BT40-45° 81245
پیچ آب صابون خور  M16 60 BT40-45° 81210
پیچ آب صابون خور  M16 60 BT40-60° 81211
پیچ آب صابون خور  M24 85 BT50-45° 81244
پیچ آب صابون خور  M12 44 DIN 30A 81251
پیچ آب صابون خور  M16 54 DIN 40A 81252
پیچ آب صابون خور  M16 54 DIN 40-A-L 81253
پیچ آب صابون خور  M24 74 DIN 50A 81254
پیچ M24 74 DIN 50B 81257
پیچ آب صابون خور  M16 44.5 ISO 40-B 81261
پیچ آب صابون خور  M24 65.5 ISO 50-B 81262

پیچ پولستاد PULL STUD ای اس تی پاور

تومان
در بازار پیچ پولستاد به اشتباه به پولستات معروف شده است .